G.E.Z. status


GEZ staat voor Geïntegreerde Eerstelijns Zorg. Dit houdt in dat verschillende disciplines uit de eerste lijn structureel met elkaar samenwerken. Als samenwerkingsverband werken zij weer samen met andere partijen, zoals de tweede lijn, welzijnsorganisaties en thuiszorg. Zo werken de samenwerkende eerstelijnszorgverleners aan de totstandkoming van geïntegreerde zorg op wijk- en buurtniveau.

GEZ is afgestemd op de zorgbehoefte van de cliënt en levert kwaliteits- en efficiencyvoordelen binnen de eerst lijn.

De ZOED heeft op 1 december 2014 de GEZ status behaald.


Nieuws: